Veel gestelde vragenGegevensbescherming

Hoe gaat Parkeerbeheer Bergen op Zoom om met uw privacy?

In de privacyverklaring heeft Parkeerbeheer Bergen op Zoom vastgelegd hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Bijvoorbeeld waarom wij uw gegevens vastleggen, welke dat zijn, hoe wij de beveiliging hebben geregeld en hoe lang wij dit bewaren.

Lees hier onze privacyverklaring

Wat zijn jouw rechten als klant?

Als klant heb je natuurlijk bepaalde rechten. Denk daarbij aan het kunnen inzien van de persoonsgegevens die wij van jou verwerken. Als je van een van deze rechten gebruik wilt maken, kun je in het document ‘klantrechten’ lezen hoe je dit kunt doen.

Lees hier jouw klantrechten 

Welke cookies worden geplaatst door Parkeerbeheer Bergen op Zoom?

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat je zelf controle hebt over jouw online privacy.
Daarom informeren we je graag zo volledig mogelijk over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.
De informatie daarover vind je terug in onze cookieverklaring.

Hoe kan ik de cookie-instellingen zelf beheren of wijzigen?

Je kunt je browser zo instellen dat je bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst, of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. Je kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de website gebruikmaken. Gebruik daarvoor de volgende handleidingen:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Safari

Meer info

Contact

Ik wil een kapotte parkeerautomaat melden. Wat moet ik doen?

Bel het storingsnummer: 0800 - 2500 250 en geef het automaatnummer door. Het automaatnummer bestaat uit 6 cijfers en staat boven het beeldscherm.

Ik heb een klacht over parkeren. Wat kan ik doen?

Heb je een klacht heeft over (fout)parkeren in het betaald parkeergebied, of in de parkeergarages in Bergen op Zoom, stuur dan een e-mail naar Parkeerbeheer Bergen op Zoom.

Voor alle klachten over parkeren buiten het betaald parkeergebied in Bergen op Zoom, maak je melding via de website van de gemeente Bergen op Zoom. De klacht kan dan op de juiste manier in behandeling worden genomen.

Meer info

Algemeen

Wat doet de gemeente met het geld dat ik betaal om te parkeren?

De inkomsten van de parkeergelden besteedt de gemeente onder andere aan de parkeervoorzieningen. Denk hierbij aan de parkeerautomaten op straat en de parkeergarages. De handhaving in het betaald parkeren gebied wordt ook betaald uit deze inkomsten. Het geld wordt ook besteed aan verbetering van het verkeer en parkeren in het algemeen (bijvoorbeeld inrichten wegen).

Waarom moet ik betalen om mijn auto te parkeren?

In Bergen op Zoom is de parkeerdruk in en rond het centrum hoog. De gemeente heeft daarom regels voor parkeren ingevoerd om de verschillende doelgroepen (bewoners, bedrijven, bezoekers) te faciliteren. Parkeren is een schaars goed. Om dit goed te verdelen onder de doelgroepen is betalen voor parkeren noodzakelijk. Hiervoor is gekozen, zodat de beperkt beschikbare parkeerplaatsen zo eerlijk mogelijk verdeeld worden. Ook zorgt deze regel ervoor dat er niet nog meer autoverkeer naar het centrum komt. Zo blijft het centrum van Bergen op Zoom bereikbaar en leefbaar.

Meer info

Handhaving & bezwaar

Wat is een naheffingsaanslag?

Je kunt een boete krijgen als je:

- geen of te weinig parkeergeld betaalt;
- je parkeervergunning is verlopen of het kenteken is niet actief gezet;
- je een verkeerd kenteken hebt ingevoerd bij de parkeerautomaat of op de parkeer-app.

Officieel heet de boete een naheffingsaanslag parkeerbelasting. Van het bedrijf Cannock Chase krijgt de kentekenhouder een brief om de naheffingsaanslag te betalen.

Handhaving & Bezwaar 

Aan wie moet ik de naheffingsaanslag betalen?

Voor het betalen van de naheffingsaanslag krijgt de kentekenhouder een brief. Het bedrijf Cannock Chase verzorgt namens Parkeerbeheer de invordering van naheffingsaanslagen. In de brief staat vermeld hoe je kunt betalen. Betalen aan de servicebalie van Parkeerbeheer Bergen op Zoom is niet mogelijk.

Handhaving & Bezwaar

Wat kost een parkeerboete?

Een parkeerboete kost € 68,05 plus het door u verschuldigde uur- of dagkaarttarief (bedrag wordt per kalenderjaar vastgesteld door de gemeenteraad).

Handhaving & Bezwaar

Wat is een aanmaning?

Als je de naheffingsaanslag niet betaalt binnen de daarin gestelde termijn, ontvang je een aanmaning. Een aanmaning is het verzoek om alsnog de naheffingsaanslag te betalen.

Zijn er extra kosten verbonden aan een aanmaning?

Ja, het bedrag van de parkeerboete wordt dan verhoogd met € 8,00 (wordt per kalenderjaar vastgesteld). Het totale bedrag van de boete bedraagt dan € 76,05 plus het verschuldigde uur- of dagkaarttarief.

Wat is een dwangbevel of een invordering?

Wanneer je na het ontvangen van een aanmaning alsnog niet betaalt, dan wordt het invorderingstraject gestart. Een invordering is een dwangbevel om te betalen.

Blijft ook dan de betaling achterwege, dan kan het invorderingsbureau de deurwaarder inschakelen om het bedrag te vorderen.

Zijn er extra kosten verbonden aan een dwangbevel / invordering?

Ja, het bedrag van de naheffingsaanslag wordt dan verhoogd met € 46,00 (wordt per kalenderjaar vastgesteld). Het totale bedrag van de boete bedraagt dan € 122,05 plus het verschuldigde uur- of dagkaarttarief.

Wat is een Beschikking Wet Mulder?

Wanneer je ergens parkeert waar dat volgens de verkeersregels uit de Wegenverkeerswet niet is toegestaan, dan krijg je een bekeuring. Deze bekeuring heet officieel een Beschikking Wet Mulder. De gehele administratieve afhandeling van deze bekeuringen is in handen het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Parkeerbeheer heeft hier geen rol in.

Handhaving & Bezwaar

Aan wie moet ik de Beschikking Wet Mulder betalen?

De kentekenhouder ontvangt van het CJIB een beschikking toegestuurd. Betaling is aan het CJIB.

Bij wie moet ik een bezwaar indienen?

Je kunt bezwaar maken bij Parkeerbeheer. Dat kan via het formulier op deze website.

Als je een beschikking Wet Mulder heeft ontvangen, dan kun je bezwaar maken bij het CJIB. Dat heet in beroep gaan.

Handhaving & Bezwaar

Als ik in bezwaar ben gegaan hoef ik dan mijn naheffing niet te betalen?

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat je de parkeerboete niet hoeft te betalen. Je bent verplicht om de parkeerboete te betalen.

Dien je een bezwaar in en je wordt in het gelijk gesteld, dan krijg je het betaalde bedrag teruggestort.

Ik heb een wielklem op mijn auto. Wat moet ik doen?

Neem telefonisch contact op met Parkeerbeheer, maandag t/m zaterdag van 9:00 tot 17:00 uur, telefoon 0800 2500 250. Je wordt dan geïnformeerd over de verschuldigde kosten en de procedure.

Contact

Ik heb een wielklem op mijn auto. Wat kost het om deze te laten verwijderen?

Een wielklem laten verwijderen is afhankelijk van de dag en het tijdstip.

Je moet het gehele openstaande bedrag aan naheffingsaanslagen, aanmaningskosten en dwangbevelkosten betalen. Daarbij komen de wielklemkosten en eventuele wegsleepkosten. 

Wielklemkosten:
Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 18:30 uur kost verwijderen € 155,85
Maandag t/m vrijdag na 18:30 uur, zaterdag, zondag en feestdagen kost € 254,75

Sleepkosten:
Wegslepen (dag en nacht overbrengen naar depot): € 253,60
Wegslepen (na 24 uur overbrengen van depot naar stalling: € 159,45 extra bedrag
Stallingskosten: € 12,90 per dag(-deel) 

De auto ophalen buiten kantooruren kost € 47,20 extra. 

Meer info

Toegankelijkheid centrum

Kan ik na afsluiting van het gedeelte van de binnenstad deze nog uitrijden?

Rond 12:00 uur wordt het winkelgebied afgesloten met palen. Na die tijd is het niet meer mogelijk om uit te rijden.

Moet je na 12:00 uur het winkelgebied nog uit in verband met je werkzaamheden, dan kun je een sleutel huren bij Parkeerbeheer. De kosten bedragen € 100,00 borg en € 6,75 huur. Betaling kan uitsluitend met pinpas.

Toegankelijkheid centrum

Wanneer heb ik recht op een palensleutel?

Bij Parkeerbeheer kun je een palensleutel huren voor de tijd dat het winkelgebied is afgesloten, en je daar werkzaamheden verricht waarbij het voertuig noodzakelijk is. Om het voertuig te parkeren moet een parkeerontheffing worden aangevraagd.
Meer informatie over parkeerontheffingen staat op deze pagina.

Contact

Ik moet laden- en lossen in het winkelgebied. Hoe regel ik dat?

Voor 12:00 uur en na 17:30 uur (op vrijdag na 21:00 uur) heeft gemotoriseerd verkeer dagelijks toegang tot het winkelgebied. Tussen deze tijdstippen is het winkelgebied afgesloten voor laad- en losverkeer.

Toegankelijkheid centrum

Meer info

Ontheffingen

Wat voor soorten ontheffingen zijn er in Bergen op Zoom?

Parkeerbeheer geeft alleen RVV-ontheffingen uit voor de parkeerverbodszone. Speciaal voor trouw- en rouwplechtigheden rond de Grote Markt zijn maximaal vijf RVV-ontheffingen te krijgen. Voor rouwplechtigheden worden deze uitgegeven door Parkeerbeheer. Bij trouwen worden deze uitgegeven door de gemeente Bergen op Zoom.

Alle overige RVV-ontheffingen worden uitgegeven door de gemeente Bergen op Zoom.

Ontheffingen

Wat kost een RVV-verkeersontheffing voor de parkeerverbodszone?

De kosten van een ontheffing bedragen:
• Per dag: € 19,70;
• 10-dagen: € 156,15 (in een keer te betalen);
• 20-dagen: € 292,80 (in een keer te betalen);
• 30-dagen: € 390,40 (in een keer te betalen).

Ontheffingen

Waar is de RVV-verkeersontheffing geldig?

De RVV-ontheffing is geldig voor één of meer dagen en voor op de ontheffing aangegeven locatie.

Wanneer heb ik recht op een RVV-verkeersontheffing?

Parkeerbeheer verleent alleen een RVV-verkeersontheffing als de overtreding noodzakelijk is voor de uitvoering van je diensten of werkzaamheden.

Hoe kan ik een RVV-ontheffing aanvragen?

De RVV-ontheffing vraag je online aan in het e-loket, of op vooraf gemaakte afspraak aan de servicebalie van Parkeerbeheer.

Contact

Heb ik een ontheffing nodig voor een puincontainer?

Je wilt gaan verbouwen. Om puin af te voeren, is een puincontainer nodig. Die mag worden geplaatst onder bepaalde voorwaarden en met een vergunning. Aan welke voorwaarden je moet voldoen en voor de vergunningaanvraag, ga je naar deze pagina op de website van de gemeente Bergen op Zoom

Meer info

Fietsparkeren

Zijn er bewaakte fietsenstallingen in Bergen op Zoom?

In het centrum van Bergen op Zoom zijn er een aantal locaties waar je de fiets kunt stallen:
 • Pastoor Joorenplein aan de Arnoldus Asselbergsstraat, met camerabewaking en gratis.
 • NS openbare fietsenstallingen aan de voorzijde (Zuid-Oostsingel) en achterzijde (Parallelweg) bij het station, niet bewaakt en gratis;
  NS Zelfservice fietsenstalling, toegankelijk met OV-chipkaart, eerste 24 uur gratis, daarna € 0,50 per 24 uur / jaarabonnement à € 55,00.
  Kijk voor meer informatie over de stationsvoorzieningen op de website

Mag mijn fiets verwijderd worden?

In de binnenstad (het gebied binnen de singels) geldt een parkeerverbod voor fietsen buiten de daarvoor bedoelde fietsenrekken. Fietsen die buiten de rekken staan kunnen overlast en onveilige situaties veroorzaken. Hierop wordt gehandhaafd door de gemeente. In opdracht van de gemeente worden fout geplaatste fietsen verwijderd.

Mijn fiets is weg. Wat moet ik doen?

Misschien is de fiets door iemand anders verplaatst, of door de gemeente Bergen op Zoom verwijderd omdat je fiets (langdurig) verkeerd stond geparkeerd.


Het kan ook zijn dat je fiets gestolen is. In dat geval kun je online of op afspraak aangifte doen bij de politie.

Meer info

Gehandicapten

Ik ben in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart. Moet ik betalen om te parkeren?

Sinds 1 januari 2021 moet je in Bergen op Zoom betalen voor het parkeren op de betaald parkeerplaatsen. De gehandicaptenparkeerkaart geldt niet langer als "betaalbewijs".
Op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen mag je nog wel gratis blijven parkeren.

Wat is een gehandicaptenparkeerkaart?

Een gehandicaptenparkeerkaart is een parkeerbewijs met speciale (parkeer-) rechten voor mensen met een loopbeperking. Met dit parkeerbewijs mag op gehandicaptenparkeerplaatsen worden geparkeerd.

Meer informatie.

Wat heb ik nodig om een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen?

Voor het aanvragen van een GPK heb je nodig:

 • een onafhankelijk positief medisch advies waarin staat dat je in aanmerking komt voor een GPK; 
 • wil je een GPK als bestuurder, dan ook een geldig rijbewijs B(E) minimaal 6 maanden geldig;
 • om online aan te vragen DigiD-codes;

Wil je een gehandicaptenparkeerkaart voor een instelling aanvragen, dan zijn de volgende documenten nodig:

 • Bewijs dat de instelling waarvoor je de gehandicaptenparkeerkaart aanvraagt onder artikel 8 van de Awbz valt;
 • Gegevens van de directeur van de instelling waarvoor je de kaart aanvraagt.

 

Wanneer kan ik een gehandicaptenparkeerkaart krijgen?

Je komt in aanmerking voor de gehandicaptenparkeerkaart als je aan de volgende voorwaarden voldoet:
 • Je bent bestuurder of passagier van een brommobiel of van een motorvoertuig met meer dan twee wielen;
 • Je hebt een aantoonbare chronische loopbeperking of een loopbeperking van langdurige aard (ten minste 6 maanden), waardoor je niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet af te leggen;
 • Je hebt een rijbewijs (alleen voor bestuurderskaart);
 • Je bent voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van hulp van een bestuurder (alleen voor passagierskaart);
 • Je bent gekeurd door een onafhankelijke keuringsarts. Neem contact op met Parkeerbeheer voor de mogelijkheden.

Wat voor soorten gehandicaptenparkeerkaarten zijn er?

Er zijn gehandicaptenparkeerkaarten voor bestuurders, passagiers en instellingen.

Hoe kan ik een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen?

Alleen met een positief medisch advies, van een onafhankelijk keuringsarts, kun je een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. 

Een GPK vraag je aan bij Parkeerbeheer. Dat kan uitsluitend op vooraf telefonisch gemaakte afspraak. Je kunt ook online de aanvraag indienen, in het e-loket. Wij beoordelen de aanvraag. Via e-mail ontvang je bericht.

Meer informatie

Wat kost een gehandicaptenparkeerkaart?

Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart gaat via Parkeerbeheer Bergen op Zoom.
Heb je nog geen onafhankelijk medisch advies, waaruit blijkt dat je in aanmerking komt voor een GPK, dan zijn de kosten hiervoor € 130,- bij Stichting SAP.
De leges voor de aanvraag en uitgifte van een GPK bedragen € 68,55.

Meer info

Waar mag ik staan met een gehandicaptenparkeerkaart?

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag je in Bergen op Zoom op alle gehandicaptenparkeerplaatsen (GPP) parkeren. Parkeren op deze plaatsen is gratis. Let wel op dat er geen kentekenbord bij is geplaatst, deze is speciaal gereserveerd.

Wanneer alle GPP's zijn bezet, parkeer je de auto op een betaald parkeerplaats. Er moet dan wel betaald worden voor het parkeren. Dat kan door een kaartje te kopen bij de parkeerautomaat, of maak gebruik van bel-parkeren.

Alleen als er geen andere mogelijkheid bestaat, mag je in een parkeerverbod staan. De GPK moet samen met een tijdschijf duidelijk zichtbaar en leesbaar achter de voorruit liggen. Met de tijdschijf geef je de aankomsttijd aan. Je mag maximaal 3 uur parkeren. Overig verkeer moet ongehinderd langs kunnen. 

Op de stoep parkeren is niet toegestaan.

Mijn gehandicaptenparkeerkaart verloopt. Hoe kan ik deze vernieuwen?

Heb je een gehandicaptenparkeerkaart en deze kaart verloopt, dan kun je een nieuwe aanvraag indienen bij Parkeerbeheer Bergen op Zoom.
Heb je voor juli 2017 al een GPK verkregen bij Parkeerbeheer? Dan is de kans groot dat bij Parkeerbeheer het medisch advies bekend is. Neem contact op met de administratie en vraag naar de mogelijkheden.

Let op, wij werken uitsluitend op vooraf telefonisch gemaakte afspraak. 

Meer info 

Mijn gehandicaptenparkeerkaart is vermist of gestolen. Wat nu?

Als je gehandicaptenparkeerkaart kwijtgeraakt of gestolen is, moet je zo snel mogelijk aangifte doen. Dit kan op de website www.verlorenofgevonden.nl. Na het invullen van de aangifte krijg je een samenvatting. Deze moet je afdrukken en een afspraak maken met Parkeerbeheer Bergen op Zoom, 0164 660 900. De kosten voor een duplicaat GPK bedragen € 68,55. Er wordt een duplicaat kaart gemaakt. Deze krijgt dezelfde vervaldatum als van de kaart die is kwijtgeraakt.

Kan ik mijn gehandicaptenparkeerkaart digitaal aanvragen?

Ja, dat kan sinds 1 januari 2021 in het e-loket. Je hebt dan wel DigiD-codes en een onafhankelijk medisch advies nodig. Uit het advies moet blijken dat je in aanmerking komt voor een GPK.


Meer info

Hoe lang is de gehandicaptenparkeerkaart geldig?

De gehandicaptenparkeerkaart kan tot maximaal 5 jaar worden afgegeven. Het kan gebeuren dat de keuringsarts, gezien de aard van de handicap of beperkingen, een kortere periode adviseert.

Bij een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder wordt de geldigheidsduur van het rijbewijs aangehouden, tot een maximum van 5 jaar.

Meer info

Laadpalen

Waar kan ik mijn elektrische auto opladen?

Op verschillende locaties op straat in Bergen op Zoom zijn speciale parkeervakken voor het opladen van elektrische voertuigen. In de parkeergarages is het opladen van je elektrische / hybride auto ook mogelijk.
In parkeergarage De Parade zijn 4 oplaadplaatsen op dek 1. In parkeergarage Grote Markt zijn 6 oplaadplaatsen. 


Locaties laadpalen

Moet ik voor het opladen betalen?

Eigenaren / bestuurders van een elektrische auto of plug-in hybride auto kunnen het voertuig op speciaal daarvoor gereserveerde parkeerplaatsen parkeren. De auto kan bij de laadpaal worden opgeladen. Je betaalt op gebruikelijke wijze voor de elektriciteit die je afneemt (je "tankt" stroom). Voor het parkeren geldt dat ook op deze plaatsen betaald parkeren van toepassing is.

Meer info

Parkeergarages

Waar zijn de parkeergarages te vinden?

In Bergen op Zoom zijn er twee parkeergarages, De Parade (Wassenaarstraat 66) en Grote Markt (Koepelstraat 50). Hier kun je de auto parkeren en achteraf betalen. Deze parkeergelegenheden zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week geopend. Betalen op deze locaties is alleen mogelijk bij het betaalautomaat met contanten, pinnen of creditcard.
Wil je niet in de rij staan? Betaal dan met pinpas of creditcard bij de uitrit.

Parkeergarages

Wat kost het om te parkeren in een parkeergarage?

Parkeren in de parkeergarages heeft als voordeel dat je achteraf kan betalen. Betalen kan ook bij de uitrit. Je hoeft dan niet in de rij te staan bij de betaalautomaat.

Het starttarief is € 0,60;
Het uurtarief is € 2,10;
Het maximumtarief is € 13,50 per kalenderdag.

Betalen gaat per 4 minuten.

Parkeergarages

Wat zijn de openingstijden van de parkeergarages?

De parkeergarages zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week geopend.

Ik ben mijn kaartje verloren. Wat nu?

Wanneer je de inrijkaart van de parkeergarage bent verloren, dan kun je bij een van de betaalautomaten in de parkeergarage op de info-knop drukken.
Een medewerker staat jou zo spoedig mogelijk te woord. Ook kun je het kenteken van je auto invoeren op het scherm. Je ziet vanzelf hoeveel je moet afrekenen voor je de parkeergarage uitrijdt.

Wat kost een uitrijkaart en wie kan hem aanschaffen?

Ondernemers die zijn gevestigd binnen het betaald parkeren gebied, kunnen tegen een verlaagd tarief uitrijkaarten voor parkeergarages De Parade en Grote Markt te bestellen. De uitrijkaarten kosten € 4,00 per stuk, inclusief 21% BTW.

De uitrijkaart geeft een maximale korting van € 27,00. Sta je langere tijd in de parkeergarage, dan betaal je het reguliere tarief bij.

Wat is een uitrijkaart?

Een uitrijkaart is een kortingskaart voor één kalenderdag die je vooraf hebt ontvangen van een ondernemer. Je kunt hiermee vrij uitrijden op dezelfde kalenderdag dat je de parkeergarage bent ingereden.

Waar kan ik uitrijkaarten kopen?

Uitrijkaarten zijn op bestelling leverbaar.
Ondernemers bestellen de uitrijkaarten via e-mail info@parkerenbergenopzoom.nl. Vermeld bij je bestelling de naam van het bedrijf, contactpersoon, adresgegevens, het aantal uitrijkaarten en voor welke parkeergarage (De Parade of Grote Markt). Parkeerbeheer maakt de uitrijkaarten aan en maakt met jou een afspraak om de kaarten af te halen bij de servicebalie.

Contact

Wat kost een nachtabonnement voor de parkeergarage?

Een nachtabonnement kan door bewoners van sector 1
(centrum) of sector 2 worden aangevraagd via de servicebalie. Het nachtabonnement kost € 150,00 per jaar. Het abonnementsjaar loopt van 1 mei t/m 30 april.

Parkeergarages
Contact

Wat is de doorrijhoogte van de parkeergarages?

De doorrijhoogte van parkeergarage De Parade is 2,05 meter.

De doorrijhoogte van parkeergarage Grote Markt is pas verlaagd door de installatie van een sprinklerinstallatie: die is nu 2,00 meter.

Moet ik betalen om te parkeren in een parkeergarage tijdens koopzondag?

Op koopzondagen is parkeren in de parkeergarages gratis tussen 11.00 en 18.00 uur. Van 12.00 tot 17.00 uur zijn de deelnemende winkels open en er is vaak wat extra's te beleven op een koopzondag in Bergen op Zoom.
Wil je na de koopzondag nog langer in de stad verblijven dan betaal je voor 11.00 uur en na 18.00 uur het normale tarief van € 2,10 per uur.

Mijn auto is beschadigd in een parkeergarage in Bergen op Zoom. Kan ik de schade verhalen bij Parkeerbeheer?

Parkeren in één van de parkeergarages is geheel op eigen risico. Parkeerbeheer aanvaard geen aansprakelijkheid voor schade of diefstal.

Ik wil mijn 24/7 of nachtabonnement opzeggen. Wat moet ik doen?

Je 24/7 of je nachtabonnement kan in het e-loket of op afspraak aan de servicebalie worden opgezegd.

Contact

Ik heb een klacht over een parkeergarage. Wat moet ik doen?

Vul hiervoor het contactformulier op deze website in en klik op verzenden. Het is ook mogelijk om je klacht te mailen naar info@parkerenbergenopzoom.nl, of een brief te schrijven naar Parkeerbeheer.

Contact

De slagboom of parkeerautomaat in de parkeergarage werkt niet. Wat moet ik doen?

Op de automaten is een informatieknop aanwezig, te herkennen aan de ‘i’. Wanneer u op de informatieknop drukt komt u in contact met de beheerder van de garages. Deze helpt u verder.

Meer info

Vergunningen & abonnementen

Wat kost het om het kenteken op mijn vergunning te wijzigen?

Een kentekenwijziging is gratis en kan in het e-loket. Dat kan pas wanneer de auto bij de RDW op jouw naam is gezet.
Log in en klik op "huidige producten". U krijgt een overzicht van je parkeervergunning(-en).
Klik op de vergunning die je wilt wijzigen en kies de optie "Beheer Kenteken(s)".

e-loket

Wat kost een parkeervergunning?

De kosten voor een parkeervergunning zijn afhankelijk van de soort parkeervergunning. U betaalt per kwartaal of per jaar. De parkeervergunningen kennen een vaste einddatum.

Tarieven 2023

Infopagina parkeervergunningen

Kan ik zomaar een parkeervergunning aanvragen?

Nee. Niet iedereen kan zomaar een parkeervergunning aanvragen. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Vergunningen & Abonnementen

Wat is een parkeervergunning en waar is deze geldig?

Met een parkeervergunning kunt u in het betaald parkeergebied in de sector waar uw vergunning geldig is in de parkeervakken parkeren. Met uitzondering van de parkeervakken die bedoeld zijn voor kort parkeren (deze parkeervakken zijn met blauwe borden duidelijk aangegeven).

Zone- en sectorenoverzicht

Ik wil een extra kenteken toevoegen aan mijn parkeervergunning. Hoe regel ik dat?

Parkeervergunningen: 

Je kunt een extra kenteken toevoegen op de parkeervergunning in het e-loket. Klik op "huidige parkeerproducten" en klik op de parkeervergunning die je wilt wijzigen. Klik op "Beheer kentekens" -> Volg alle stappen in het scherm. Let op: Je kunt de auto's alleen afwisselend parkeren en gebruikt daarvoor de kentekenswitch in 2Park. Het is verplicht om een kenteken te activeren. Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig activeren van het juiste kenteken.

Werknemersabonnement:

Je abonnement gebruik je in 2Park. Bij "Favorieten" kun je een extra kenteken toevoegen.

Per vergunning/abonnement kan één auto parkeren. 

Ik heb een nieuwe auto. Hoe moet ik het kenteken overzetten?

Als u een nieuwe auto heeft, dan kunt u het kenteken wijzigen op uw parkeervergunning. Log in op het e-loket, klik op "huidige parkeerproducten". Klik op de parkeervergunning die u wilt wijzigen en klik op "beheer kenteken(s)". Ook als u een auto van de zaak heeft. U moet dan een nieuwe berijders verklaring of machtiging van de leasemaatschappij uploaden. Dit kan alleen als u nog wel aan de voorwaarden voor de parkeervergunning voldoet.


Bewonersvergunning
Ondernemersvergunning & abonnementen
Dienstverlenersvergunning

Ik heb tijdelijk vervangend vervoer. Hoe geef ik door dat ik tijdelijk een ander kenteken heb?

Bewoners, Ondernemers en Dienstverleners:

U heeft een parkeervergunning en uw auto staat voor onderhoud of reparatie bij de garage. De garage stuurt een e-mail naar Parkeerbeheer Bergen op Zoom met daarin de volgende gegevens:

- kenteken van uw auto en van de leenauto;

- het aantal dagen dat u gebruik maakt van de leenauto. 

 Alleen na ontvangst van het bericht van de garage kunnen wij het kenteken van de leenauto aanmelden

Abonnementhouders Zone C of D:

U kunt mijn.2park.nl het kenteken van de leenauto aanmelden. Let op dat u uw eigen kenteken weer aanmeldt zodra u deze weer terug heeft.

Ik wil mijn parkeervergunning opzeggen. Wat moet ik doen?

Wanneer u uw vergunning niet meer nodig heeft, dient u zelf uw parkeervergunning te beëindigen via het e-loket. Let op: de vergunning wordt per direct stop gezet. Kies zorgvuldig de dag waarop de vergunning niet meer nodig is.

Door een besluit van de gemeente Bergen op Zoom is per 1 januari 2017 de restitutieregeling vervallen. Beëindigd u de parkeervergunning, dan ontvangt u geen geld terug over de niet ingetreden kalendermaanden.

Ik ga verhuizen. Wat moet ik regelen met betrekking tot mijn parkeervergunning?

Wanneer u gaat verhuizen is het belangrijk dat u zich eerst op uw nieuwe adres inschrijft bij de gemeente.

Verhuizen buiten het vergunningengebied
Nadat u uw adreswijziging heeft doorgegeven aan de gemeente, wordt dat verwerkt bij Parkeerbeheer. De parkeervergunning wordt dan stopgezet. U ontvangt geen geld terug voor de ongebruikte periode van de parkeervergunning.

Verhuizen binnen het vergunningengebied
Neem contact op met Parkeerbeheer om de parkeervergunning administratief om te ruilen. Op het nieuwe adres moet een nieuwe parkeervergunning worden aangemaakt.

Hoe kan ik mijn parkeervergunning verlengen?

U ontvangt per e-mail een bericht wanneer uw parkeervergunning kunt verlengen. Het bericht is afkomstig van no-reply@eloketten.nl . In het e-loket staat deze klaar bij "Verlengingen".

Heeft u geen bericht ontvangen? Neem dan tijdig (vóór het verlopen van uw vergunning!) contact op met Parkeerbeheer.

Let op: Heeft u een verhuisvergunning? Deze is éénmalig aan te vragen en maximaal drie (3) maanden geldig vanaf elke gewenste ingangsdatum. De verhuisvergunning vervalt automatisch. U ontvangt geen herinnering om een nieuwe bewonersvergunning aan te vragen. Houdt dus rekening met de einddatum en vraag zelf op tijd een bewonersvergunning aan.

Kan mijn bezoek in het vergunningengebied parkeren?

Speciaal voor uw bezoek kunt u online een digitale bezoekersvergunning aanvragen, of een parkeerpas aanschaffen (€ 10,00) bij de servicebalie van Parkeerbeheer. Voorwaarde is dat u als bewoner staat ingeschreven op een adres binnen het gereguleerde gebied. Bezoek kan parkeren in sector 2, 3, 4, 5 of 6. In sector 1 kan niet worden geparkeerd tegen het bezoekerstarief.
Per adres / huishouden kan maximaal één digitale bezoekersvergunning en één Parkeerpas worden aangevraagd.

Bezoekers

Meer info

Betaald parkeren

Welke regels gelden voor betaald parkeren op straat?

Als u een voertuig binnen het betaald parkeergebied parkeert, dan moet u parkeerbelasting betalen. Dit kunt u doen bij de parkeerautomaat door het invoeren van uw volledige en juiste kenteken en te betalen. 

Meer informatie over kentekenparkeren

Waarom moet ik mijn kenteken in voeren?

In Bergen op Zoom is op straat kenteken parkeren actief en vindt de handhaving ook op kenteken plaats. Betaald parkeren is een belasting en belasting is niet overdraagbaar. Kenteken parkeren maakt dit ook niet mogelijk. Een voordeel is dat u geen kaartje meer achter de voorruit hoeft te leggen.

Is mijn privacy gewaarborgd bij kenteken parkeren?

Ja. Uw kenteken is een unieke code. Deze code wordt alleen gebruikt om te controleren of u betaald heeft. Deze codes worden verder niet bewaard.

Welke parkeergebieden heeft Bergen op Zoom?

Op onze website staat een interactieve plattegrond met alle gebieden voor betaald parkeren. Op de plattegrond zijn alle parkeerautomaten aangegeven. Als u op de automaat klikt, dan krijgt u alle informatie over de tarieven, belcodes, etc. te zien.

Plattegrond & Tarieven

Wat kost parkeren op straat in Bergen op Zoom?

Op onze website staat een interactieve plattegrond met alle gebieden voor betaald parkeren. Op de plattegrond zijn alle parkeerautomaten aangegeven. Als u op de automaat klikt, dan krijgt u alle informatie over de tarieven, belcodes, etc. te zien.

Plattegrond

Wat kost een dagkaart?

Het tarief voor een dagkaart is afhankelijk in welke zone u parkeert. Kijk op de interactieve plattegrond voor het tarief in de zone waar u wil parkeren.

Plattegrond &Tarieven

Wat is een dagkaart?

Een dagkaart is een parkeerkaart voor een gehele dag. Deze is geldig op de dag van aankoop; op de locatie waar u de dagkaart heeft gekocht.

Waar kan ik een dagkaart kopen?

Uw dagkaart koopt u bij de parkeerautomaten buiten het centrum. In het centrum betaalt u € 2,70 per uur voor het eerste en het tweede uur, daarna € 5,- voor elk volgend uur. Alleen op het Mineurplein, Sint-Catharinaplein en de Korenmarkt kunt u een dagkaart kopen.

Plattegrond & Tarieven

Wat is belparkeren?

Met belparkeren kunt u op eenvoudige wijze met uw mobiele telefoon betalen om in Bergen op Zoom te parkeren. Belparkeren werkt snel, makkelijk en veilig.

Betaald parkeren 

Wat gebeurt er als ik geen parkeergeld betaal?

Als u geen parkeergeld betaalt, riskeert u een parkeerboete.

Handhaving & Bezwaar

Moet ik betalen om te parkeren op straat tijdens koopzondagen?

Op alle zondagen, dus ook de koopzondagen, is het gratis parkeren op straat. In de parkeergarages geldt betaald parkeren op zondag. Op koopzondag is het hier ook gratis. 

Feestdagen & koopzondagen

Ik wil een kapotte parkeerautomaat melden. Wat moet ik doen?

Als u een kapotte parkeerautomaat treft, kunt u het storingsnummer bellen 0800 - 2500 250. Als een parkeerautomaat defect is, moet u bij de dichtstbij zijnde automaat uw parkeergeld betalen. 

Hoe betaal ik parkeergeld?

Bij de parkeerautomaten kunt u alleen met uw pinpas of creditcard betalen. Dat kan contactloos of door uw pas in de kaartlezer te steken. U hoeft geen pincode in te voeren (Dip&Go).
U kunt uw parkeergeld ook betalen via een van de mobiele providers voor belparkeren.

Betaald parkeren

Ik ben op de motor. Waar mag ik deze parkeren?

Wanneer u met de motor komt, kunt u deze gratis op de stoep parkeren.

Dit is toegestaan volgens de parkeerverordening. Let u er wel op dat de motorfiets niet hinderlijk staat. Voetgangers, mensen met rolstoel of kinderwagen en de hulpdiensten dienen ongehinderd doorgang te krijgen.

Wanneer u de motor in een parkeervak zet, kunt u bij de parkeerautomaat betalen voor het parkeren. Het kenteken dient u hierbij in te voeren.

Moet ik ook voor mijn caravan betalen?

Volgens artikel 9 van de parkeerverordening is het niet toegestaan om een voorwerp, niet zijnde een motorvoertuig, te plaatsen of laten staan op een parkeerapparatuurplaats of belanghebbende plaats. In de Algemene Parkeer Verordening is voor caravans en aanhangers een uitzondering gemaakt en mag een dergelijk voorwerp (zoals een caravan) maximaal drie aaneengesloten dagen in een parkeervak worden weggezet. U hoeft geen parkeergeld te betalen voor de caravan of aanhanger.

Parkeerbeleid 

Meer info