Bewoners


Bewoners van de vergunningsectoren die in het bezit zijn van een eigen motorvoertuig kunnen een parkeervergunning aanvragen via de E-service. Om in aanmerking te komen moet u ingeschreven staan op het adres binnen de betreffende vergunningensector. Daarnaast heeft u geen eigen parkeergelegenheid bij uw woonadres. Als u dit wel heeft, dan kunt u geen eerste bewonersvergunning aanvragen voor uw motorvoertuig. Voor een tweede vergunning of meer is dit wel mogelijk. Per bewonersvergunning is het mogelijk om twee kentekens te registreren. Let op! Er kan maar één geregistreerd kenteken op hetzelfde moment gebruik maken van de vergunning.

Zone- sectorenoverzicht & Tarieven

Bewoner van het centrumgebied

Als u in het centrumgebied ofwel sector 1 woont, dan kunt u maar één bewonersvergunning binnen uw sector aanvragen. Vanwege de parkeerdruk in sector 1, heeft u een uitwijk mogelijkheid. Bij uw eerste bewonersvergunning moet u de keuze maken voor uitwijken naar sector 2 of 3. Uw vergunning voor sector 1 is dan ook geldig in de door u gekozen uitwijksector. Elk daarop volgende parkeervergunning (2+ bewonersvergunning) is geldig in sector 2 en 3 zoals aangegeven in het zone- en sectorenoverzicht. Als u met meerdere huishoudens op één adres woont, neem dan contact op met de medewerkers van de servicebalie.

Contact 

Nachtabonnement parkeergarages

Als u in het centrumgebied woont, dan kunt u ook een nachtabonnement aanschaffen voor de parkeergarages 'Achter de Grote Markt' of 'De Parade'. Dat kan alleen aan de servicebalie van Parkeerbeheer. Een combinatie met een bewonersvergunning is mogelijk. Met aan nachtabonnement kunt u in de betreffende parkeergarage terecht op de volgende tijden:

  • Maandag t/m donderdag van 17.00 uur tot de volgende ochtend 10.00 uur 
  • Vrijdag van 20.30 uur tot zaterdag 10.00 uur
  • Zaterdag van 17.00 uur tot maandag 10.00 uur

Lease- of huurauto

Als u gebruik maakt van een lease- of huurauto, dan moet u bij de vergunningaanvraag en bij elke kentekenwijziging op de vergunning een kopie van het lease- of huurcontract meesturen (uploaden). Uit het contract moet blijken dat u dagelijks gebruik heeft van de betreffende auto.

Gebruik privé auto

Als u gebruik maakt van een privé auto, maar deze staat niet op uw naam, dan moet u bij de vergunningaanvraag en bij elke kentekenwijziging op de vergunning een verklaring gebruik privé auto meesturen (uploaden). Uit de verklaring moet blijken dat u dagelijks gebruik heeft van de betreffende auto. De eigenaar van de auto en u als vergunning aanvrager moeten een formulier Verklaring Gebruik Auto invullen en ondertekenen. De volgende documenten moeten bij de aanvraag gevoegd worden:

  • kopie rijbewijs gebruiker / bestuurder (de vergunning aanvrager)
  • kopie kentekenbewijs
  • kopie identiteitsbewijs eigenaar 

Formulier Verklaring Gebruik Auto

Verhuisvergunning

U heeft een ander / nieuw huis  gehuurd of gekocht binnen het betaald parkeren gebied, maar gaat er nog niet direct wonen. Wij begrijpen dat er kluswerkzaamheden plaats vinden voordat u er daadwerkelijk gaat wonen. Dan kunt u via de e-service één verhuisvergunning aanvragen. Bij de aanvraag moet u nog wel een huur- of koopovereenkomst van het pand uploaden. De verhuisvergunning kan op elke gewenste datum ingaan en is maximaal 3 maanden geldig. De verhuisvergunning vervalt vanzelf, u ontvangt geen herinnering om een bewonersvergunning aan te vragen. Houdt dus zelf de einddatum in de gaten.
Zodra u bent ingeschreven als bewoner op het adres, kunt u aansluitend op de verhuisvergunning een bewonersvergunning aanvragen.

Wilt u meer informatie, of heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Neem dan contact op met de medewerkers van de servicebalie. 

Contact 

Mantelzorg

Bent u hulpbehoevend en komen uw vrienden of familie regelmatig bij u langs om u te helpen met dagelijkse taken?
Dan kunt u voor deze mantelzorgers een parkeervergunning aanvragen.

Voorwaarden

Om een mantelzorgvergunning te kunnen aanvragen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen.

  1. U moet in Bergen op Zoom ingeschreven staan;
  2. U moet wonen op het adres waar u ingeschreven staat, binnen het betaald parkeren gebied van Bergen op Zoom;
  3. U ontvangt mantelzorg. Mantelzorg is niet-beroepsmatige, onbetaalde zorg, bijvoorbeeld door familie of vrienden;
  4. De verzorger(s) moet(en) buiten uw vergunning-sector wonen, of in een andere gemeente.

 Lees hier alles over de Mantelzorgvergunning