Gehandicapten


Op verschillende locaties in de gemeente zijn er parkeervakken speciaal gereserveerd voor gehandicapten. Dit zijn gehandicaptenparkeerplaatsen. Deze plaatsen zijn aangegeven met verkeersbord E06 (zie onderstaande foto). Hier mag u alleen parkeren met een geldige gehandicaptenparkeerkaart (GPK). De kaart moet zichtbaar en leesbaar achter de voorruit zijn geplaatst.
De gehandicaptenparkeerplaatsen met een blauw bord E06 + wit onderbord met kenteken zijn speciaal gereserveerd voor het voertuig met dat betreffende kenteken. 

Op plaatsen waar betaald parkeren van toepassing is, mogen de houders van deze GPK gratis parkeren. In het parkeerverbod mogen houders van een GPK met gebruik van een tijdschijf maximaal 3 uur parkeren.

Waar vraag ik een kaart aan?

Vanaf 1 juli 2017 vraag je je Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en Gehandicaptenparkeerplaats (GPP) aan bij Team WMO van de gemeente Bergen op Zoom. Team WMO is telefonisch te bereiken via het Klant Contact Centrum van de gemeente Bergen op Zoom.
Bel naar 14 0164; maandag t/m donderdag van 9:00 tot 17:00 uur, vrijdag van 9:00 tot 13:00 uur.
Je mag ook een e-mail sturen naar backofficewmo@bergenopzoom.nl.

Kosten voor de keuring

Team WMO bepaalt of er een onafhankelijke keuring plaats moet vinden. Hieraan kunnen kosten zijn verbonden. Anders kan de GPK op basis van de beoordeling door team WMO ook direct verstrekt worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft de bevoegdheid af te wijken van het besluit wat door team WMO is genomen. Dit gaat via de bezwarencommissie.

Waar moet ik nog rekening mee houden?

Vraag je een kaart aan als bestuurder van een motorvoertuig, dan moet je bij de aanvraag ook je geldige rijbewijs tonen. Deze moet nog minimaal 6 maanden geldig zijn. Bij de toekenning van een bestuurderskaart, wordt gekeken naar de vervaldatum van je rijbewijs. De GPK voor bestuurder wordt afgegeven tot de vervaldatum van je rijbewijs, of voor maximaal 5 jaar.

Wat zijn de kosten?

De kosten (leges) voor een GPK zijn € 63,37. Dat is voor de aanvraag en het verstrekken van de kaart. De leges betaal je bij het ophalen van de kaart. Dat gaat alleen op afspraak bij Parkeerbeheer. Neem een recente pasfoto mee, deze wordt op de kaart geplakt. Een portretfoto of schoolfoto kan hiervoor niet worden gebruikt.

Voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats (GPP) worden kosten in rekening gebracht. Je kunt pas een aanvraag indienen voor een GPP op kenteken als je in het bezit bent van een GPK-bestuurder.

Heb je een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, en woon je binnen het betaald parkeren gebied? Dan moet je hiervoor jaarlijks leges betalen. Hiervoor ontvang je elk jaar een factuur. De leges zijn voor 2020 vastgesteld op € 45,40. 

Mijn GPK vervalt binnenkort

Heb je GPK en deze vervalt binnenkort, dan kun je deze verlengen. Dit vraag je aan bij Team WMO.  Er wordt dan bekeken of je opnieuw gekeurd moet worden. Is er geen medische herbeoordeling nodig, dan kan op basis van het bestaande medisch advies een nieuwe GPK worden toegekend. De kosten voor de aanvraag en een nieuwe kaart in totaal € 63,37.

Alles kort samengevat op een rijtje

  • Aanvraag GPK en GPP vanaf 1 juli 2017 bij Team WMO van de gemeente Bergen op Zoom
  • Kosten GPK € 63,37
  • Kosten onafhankelijke keuring voor eigen rekening (indien van toepassing)
  • Gratis parkeren met GPK op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen en normale parkeervakken
  • GPP kan alleen maar aangevraagd worden in het bezit van een GPK-bestuurder. Er kunnen kosten aan zijn verbonden.

Vraagwijzer Bergen op Zoom