Gehandicapten


Op verschillende locaties in de gemeente zijn er parkeervakken speciaal gereserveerd voor gehandicapten. Dit zijn gehandicaptenparkeerplaatsen. Deze plaatsen zijn aangegeven met verkeersbord E06 (zie onderstaande foto). Hier mag u alleen parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart (GPK). De kaart moet zichtbaar en leesbaar achter de voorruit zijn geplaatst.
De gehandicaptenparkeerplaatsen met een blauw bord E06 + wit onderbord met kenteken zijn speciaal gereserveerd voor het voertuig met dat betreffende kenteken. 

Op plaatsen waar betaald parkeren van toepassing is, mogen de houders van deze GPK gratis parkeren. In het parkeerverbod mogen houders van een GPK met gebruik van een tijdschijf maximaal 3 uur parkeren.

Waar vraag ik een kaart aan?

Vanaf 1 juli 2017 vraagt u uw Gehandicaptenparkeerkaart (GPK) en Gehandicaptenparkeerplaats (GPP) niet meer aan bij Parkeerbeheer Bergen op Zoom. Hiervoor kunt u terecht bij Team WMO van de gemeente Bergen op Zoom. Op deze manier hebben we één loket voor alle maatschappelijke zaken.
Team WMO is telefonisch te bereiken, maandag t/m vrijdag, van 8:30 uur tot 12:30 uur via 0164-277760. U kunt ook een mailtje sturen naar backofficewmo@bergenopzoom.nl.

Kosten voor de keuring

Team WMO bepaalt of er een onafhankelijke keuring plaats moet vinden. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden. Anders kan de GPK op basis van de beoordeling door team WMO ook direct verstrekt worden. Het college van burgemeester en wethouders heeft de bevoegdheid af te wijken van het besluit wat door team WMO is genomen. Dit gaat via de bezwarencommissie.

Waar moet ik nog rekening mee houden?

Vraagt u een kaart aan als bestuurder van een motorvoertuig, dan moet u bij de aanvraag ook uw geldige rijbewijs tonen. Bij de toekenning van een bestuurderskaart, wordt bij de geldigheidsduur van de GPK rekening gehouden met de vervaldatum van uw rijbewijs. De GPK voor bestuurder wordt afgegeven tot de vervaldatum van uw rijbewijs of voor maximaal 5 jaar.

Kosten voor de kaart

De kosten voor een GPK zijn € 62,31. Dat is voor de aanvraag en het verstrekken van de kaart. Deze kosten betaalt u als u een afspraak heeft gemaakt met Parkeerbeheer, om de kaart op te halen aan de servicebalie.

Voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerplaats (GPP) worden geen kosten in rekening gebracht. U kunt pas een aanvraag indienen voor een GPP op kenteken als u in het bezit bent van een GPK-bestuurder.

Mijn GPK vervalt binnenkort

Heeft u een GPK en deze vervalt binnenkort, dan kunt u deze verlengen. Dit vraagt u aan bij Team WMO.  Er wordt dan bekeken of u opnieuw gekeurd moet worden. Is er geen medische herbeoordeling nodig, dan kan op basis van het bestaande medisch advies een nieuwe GPK aan u worden toegekend. De kosten voor de aanvraag en een nieuwe kaart in totaal € 62,31.

Alles kort samengevat op een rijtje

  • Aanvraag GPK en GPP vanaf 1 juli 2017 bij Team WMO van de gemeente Bergen op Zoom
  • Kosten GPK € 62,31
  • Kosten onafhankelijke keuring voor eigen rekening (indien van toepassing)
  • Gratis parkeren met GPK op de algemene gehandicaptenparkeerplaatsen en normale parkeervakken
  • GPP kan alleen maar aangevraagd worden in het bezit van een GPK-bestuurder

Meldingsformulier WMO

Vraagwijzer Bergen op Zoom 

Informatieblad gehandicapten parkeer kaart