Parkeerbeheer voert handhaving uit met controles door Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's). De BOA's zijn bevoegd bekeuringen uit te schrijven voor overtredingen. Handhaving vindt plaats in het gehele gebied voor betaald- en vergunningparkeren.

Digitaal bezwaar maken

Als u het niet eens bent met uw naheffingsaanslag, dan kunt u digitaal bezwaar maken bij Parkeerbeheer. Dat kan via onze website en moet dan binnen 6 weken na dagtekening. Digitaal bezwaar maken kan door ons formulier in te vullen. Na het invullen krijgt u een e-mail om uw bezwaarschrift te bevestigen. De heffingsambtenaar gemeentelijke parkeerbelastingen neemt uw bezwaarschrift vervolgens in behandeling. U krijgt hier schriftelijk bericht van.

Formulier digitaal bezwaarschrift


Bekeuringen & betalen

Bij het niet betalen van parkeerbelasting (niet betaald of een ongeldige vergunning) ontvangt u van Parkeerbeheer een naheffingsaanslag. Een naheffing kost € 59,- plus de kosten van het geldende uurtarief. De factuur wordt door het incassobureau Cannock Chase aan de kentekenhouder gestuurd. In deze brief staan de gegevens van uw naheffingsaanslag. Dat zijn o.a. de datum, het tijdstip, verbalisantnummer, kenteken van het voertuig en het verschuldigde totaalbedrag. Heeft u bezwaar gemaakt? De betalingsverplichting van de naheffingsaanslag blijft gelden. Betaal dus op tijd en voorkom extra hogere kosten. Wordt u in het gelijk gesteld, dan krijgt u het betaalde bedrag terug gestort op uw bankrekening.

Als u fout geparkeerd staat, dan ontvangt u van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) een beschikking. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de overtreding. Dit staat aangegeven in het Feitenboekje van het Openbaar Ministerie. U ontvangt de beschikking per post. In de beschikking staat vermeld hoe u de boete kunt betalen.

Let op: Het is niet mogelijk om boetes te betalen aan de servicebalie van Parkeerbeheer.

Beroep aantekenen

Tegen een beschikking (bekeuring CJIB) kunt u online of schriftelijk in beroep gaan bij het CJIB. In de beschikking of op de website van het CJIB staat hoe u dat kunt doen. Zolang uw beroepschrift in behandeling is, hoeft u de beschikking niet te voldoen. De de officier van justitie neemt een beslissing op uw beroepschrift. Meer informatie staat op de website van het CJIB:

Ik ben het niet eens met mijn boete