Parkeerbeheer voert handhaving uit met controles door Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's). De BOA's zijn bevoegd bekeuringen uit te schrijven voor overtredingen. Handhaving vindt plaats in het gehele gebied voor betaald- en vergunningparkeren.

Digitaal bezwaar maken

Ben je het niet eens met de naheffingsaanslag, dan kun je digitaal bezwaar maken bij Parkeerbeheer. Dat kan via onze website en moet dan binnen 6 weken na dagtekening. Digitaal bezwaar maken kan door ons formulier in te vullen. Na het invullen krijg je een e-mail om het bezwaarschrift te bevestigen. De heffingsambtenaar gemeentelijke parkeerbelastingen neemt je bezwaarschrift vervolgens in behandeling. Je krijgt hier schriftelijk bericht van.

Formulier digitaal bezwaarschrift

Bekeuringen & betalen

Bij het niet betalen van parkeerbelasting (niet betaald of een ongeldige parkeervergunning) ontvang je van Parkeerbeheer een naheffingsaanslag. Een naheffing kost € 68,05 plus de kosten van het geldende uurtarief. De factuur wordt door het incassobureau Cannock Chase aan de kentekenhouder gestuurd. In deze brief staan de gegevens van je naheffingsaanslag. Dat zijn o.a. de datum, het tijdstip, verbalisantnummer, kenteken van het voertuig en het verschuldigde totaalbedrag. Heb je bezwaar gemaakt? De betalingsverplichting van de naheffingsaanslag blijft gelden. Betaal dus op tijd en voorkom extra hogere kosten. Word je in het gelijk gesteld, dan krijg je het betaalde bedrag terug gestort op uw bankrekening.

Als je fout geparkeerd staat, dan ontvang je van het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) een beschikking. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de overtreding. Dit staat aangegeven in het Feitenboekje van het Openbaar Ministerie. Je ontvangt de beschikking per post. In de beschikking staat vermeld hoe je de boete kunt betalen.

Let op: Het is niet mogelijk om boetes te betalen aan de servicebalie van Parkeerbeheer.

Beroep aantekenen

Tegen een beschikking (bekeuring CJIB) kun je online of schriftelijk in beroep gaan bij het CJIB. In de beschikking of op de website van het CJIB staat hoe je dat kunt doen. Zolang je beroepschrift in behandeling is, hoef je de beschikking niet te voldoen. De de officier van justitie neemt een beslissing op je beroepschrift. Meer informatie staat op de website van het CJIB:

In beroep bij CJIB

Informatie over de naheffingsaanslag

Vragen over de naheffingsaanslag kun je per e-mail sturen naar naheffing@parkeerbeheer.nl
Heb je vragen over de brief van Cannock Chase? De klantenservice van Cannock Chase is telefonisch bereikbaar op 088-11 68 222.