Parkeren binnen of buiten het gereguleerde gebied 

De gemeente Bergen op Zoom stelt jaarlijks het uit te voeren parkeerbeleid vast. Voor de uitvoering binnen het gereguleerd gebied is Parkeerbeheer Bergen op Zoom verantwoordelijk. Buiten het gereguleerde gebied zijn de collega's van Team Handhaving van de gemeente Bergen op Zoom verantwoordelijk.

Melden (parkeer-) overlast

Ervaar je overlast? Bijvoorbeeld van parkeren op plaatsen waar dit niet is toegestaan, gevaarlijke verkeerssituaties of bijvoorbeeld een verdwenen verkeersbord? Dan kun je deze meldingen doorgeven aan de gemeente Bergen op Zoom via het online meldingsformulier.

Nog makkelijker is de gratis te downloaden Buiten Beter App, voor iOS en Android. Hiermee kun je je meldingen aanmaken en direct voor zien van foto's.

Meldingenpagina gemeente Bergen op Zoom

website Buiten Beter App 

De wijkagent kun je benaderen via de website of het algemene telefoonnummer van de politie.

Informatiepagina politie 

0900 88 44