De tarieven zijn vastgesteld door de gemeenteraad van Bergen op Zoom. In het overzicht staan alle tarieven die in 2023 van toepassing zijn. Dat geldt voor:

- parkeervergunningen en abonnementen;
- boetes (naheffingsaanslagen); 
- wielklemkosten en wegsleepkosten;
- kosten parkeerontheffingen en huur palensleutel(s);
- leges gehandicaptenparkeerkaart;
- leges gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in betaald parkeren gebied.

Alle tarieven 2023