Vergunningen & Abonnementen 


Sinds 2016 zijn alle parkeervergunningen in Bergen op Zoom digitaal. Dit betekent dat een vergunning achter de voorruit niet meer nodig is. De parkeervergunning staat online geregistreerd op het kenteken. Daarvoor moet je zelf de digitale vergunning online aanvragen, betalen en registreren op het juiste kenteken. Dit is snel, efficiënt en veilig. De parkeervergunning vraag je aan in de e-service.

Goed om te weten:
Je kunt meer kentekens op een parkeervergunning registreren, maar één auto kan tegelijkertijd gebruik maken van de parkeervergunning. Maak je gebruik van deze optie, dan ben je ook zelf verantwoordelijk voor het tijdig activeren van het juiste kenteken! Maak je meer dan 1 jaar geen gebruik van de kentekenswitch, dan wordt het geactiveerde kenteken automatisch afgemeld door de ParkApp. Je hebt dan geen kenteken actief staan en je kunt dan een boete krijgen.

Direct naar onze E-Service

Voorwaarden

Er zijn verschillende soorten parkeervergunningen verkrijgbaar. Niet iedereen kan zomaar een willekeurige parkeervergunning aanvragen, je moet aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden verschillen per vergunningsoort. Kijk bij de vergunningsoorten of je in aanmerking komt voor een parkeervergunning.

Goed om vooraf te weten:
Bedenk vóór de aanvraag en het betalen van je parkeervergunning hoe lang je deze nodig hebt.
Een parkeervergunning of abonnement kan per kwartaal of per jaar worden aangevraagd.
Zet je de parkeervergunning stop? Je krijgt dan geen geld terug over de kalendermaanden dat je de parkeervergunning niet gebruikt.
Bij verhuizing, of kenteken niet meer op naam wordt de vergunning door Parkeerbeheer automatisch stop gezet.

Een parkeervergunning of abonnement niet meer nodig?

Je kunt inloggen op onze e-service om een kenteken te wijzigen, maar ook om je parkeervergunning of abonnement stop te zetten. Een parkeervergunning of abonnement stopzetten gaat altijd per direct. Er is geen opzegtermijn. Zet je parkeervergunning of abonnement pas stop op de dag dat deze niet meer nodig is. Er wordt geen restitutie verleend.

Vaste einddatums parkeervergunningen

De parkeervergunningen hebben een vaste einddatum. Hieronder een overzicht:

  • Bewonersvergunningen, Ondernemersvergunningen sector 2 en 4, Abonnementen Werknemers tot 31-3 Dienstverlenersvergunningen Overheid:
    vaste einddatum op 31 maart;
  • Bewonersvergunningen, Ondernemersvergunningen sector 1, Abonnementen Werknemers tot 30-4, Dienstverlenersvergunningen Algemeen / Medisch / ANBI:
    vaste einddatum op 30 april;
  • Bewonersvergunningen, Ondernemersvergunningen sector 3 en 5, Abonnementen Werknemers tot 31-5:
    vaste einddatum op 31 mei.

Waar mag ik staan?

Als je een parkeervergunning of abonnement hebt, wil je ook weten waar je met je auto mag staan. Kijk hiervoor in het overzicht van alle straten per sector / zone.

Belangrijk om te weten: Met een parkeervergunning is het niet toegestaan om op parkeerplaatsen te staan bestemd voor kort parkeren. Deze plekken staan met blauwe borden aangegeven.

Parkeren binnen of buiten het gereguleerde gebied 

De gemeente Bergen op Zoom stelt jaarlijks het uit te voeren parkeerbeleid vast. Voor de uitvoering binnen het gereguleerd gebied is Parkeerbeheer Bergen op Zoom verantwoordelijk. Buiten het gereguleerde gebied zijn de collega's van Team Handhaving van de gemeente Bergen op Zoom verantwoordelijk.

Melden (parkeer-) overlast

Ervaart u overlast? Bijvoorbeeld van parkeren op plaatsen waar dit niet is toegestaan, gevaarlijke verkeerssituaties of bijvoorbeeld een verdwenen verkeersbord? Dan kunt u deze meldingen doorgeven aan de gemeente Bergen op Zoom via het online meldingsformulier.

Nog makkelijker is de gratis te downloaden Buiten Beter App, voor iOS en Android. Hiermee kunt u uw meldingen aanmaken en direct voor zien van foto's.

Meldingenpagina gemeente Bergen op Zoom

website Buiten Beter App 

De wijkagent kunt u benaderen via de website of het algemene telefoonnummer van de politie.

Informatiepagina politie 

0900 88 44