Veel gestelde vragenGegevensbescherming

Hoe gaat Parkeerbeheer Bergen op Zoom om met uw privacy?

In de privacyverklaring heeft Parkeerbeheer Bergen op Zoom vastgelegd hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Bijvoorbeeld waarom wij uw gegevens vastleggen, welke dat zijn, hoe wij de beveiliging hebben geregeld en hoe lang wij dit bewaren.

Lees hier onze privacyverklaring

Wat zijn uw rechten als klant?

Als klant heeft u natuurlijk bepaalde rechten. Denk daarbij aan het kunnen inzien van de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Als u van een van deze rechten gebruik wil maken kunt u in het document ‘klantrechten’ lezen hoe u dit kunt doen.

Lees hier uw klantrechten 

Welke cookies worden geplaatst door Parkeerbeheer Bergen op Zoom?

Onze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Wij vinden het belangrijk dat je zelf controle hebt over jouw online privacy.
Daarom informeren we je graag zo volledig mogelijk over welke cookies we gebruiken en voor welke doeleinden.
De informatie daarover vind je terug in onze cookieverklaring.

Hoe kan ik de cookie-instellingen zelf beheren of wijzigen?

U kunt uw browser zo instellen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt geplaatst, of dat het verzamelen van cookies niet mogelijk is. U kunt dan echter niet van alle mogelijkheden van de site gebruikmaken. Gebruik daarvoor de volgende handleidingen:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Safari

Meer info

Contact

Ik wil een kapotte parkeerautomaat melden. Wat moet ik doen?

Bel het storingsnummer: 0800 - 2500 250 en geef het automaatnummer, bestaat uit 6 cijfers, door.

Ik heb een klacht over parkeren. Wat kan ik doen?

Wanneer u een klacht heeft over parkeren in het betaald parkeergebied of de parkeergarages en het Pastoor Joorenplein in Bergen op Zoom, dan kunt u het contactformulier invullen op de website of contact opnemen met de servicebalie van Parkeerbeheer.

Wanneer u een klacht en/of melding heeft over parkeren buiten het betaald parkeergebied in Bergen op Zoom, dan kunt u contact opnemen met de Klachtenlijn van gemeente Bergen op Zoom via telefoonnummer 140164. De klachtenlijn is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar. U kunt uw klacht ook digitaal via de website van de gemeente Bergen op Zoom indienen.

Meer info

Algemeen

Wat doet de gemeente met het geld dat ik betaal om te parkeren?

De inkomsten van de parkeergelden besteedt de gemeente onder andere aan de parkeervoorzieningen. Denk hierbij aan de parkeerautomaten op straat en de parkeergarages. De handhaving van het gebied wordt ook betaald uit deze inkomsten. Verder worden de gelden besteed aan verbetering van het verkeer en parkeren in het algemeen (bijvoorbeeld inrichten wegen).

Waarom moet ik betalen om mijn auto te parkeren?

In Bergen op Zoom is de parkeerdruk in en rond het centrum hoog. De gemeente heeft daarom regels voor parkeren ingevoerd om de verschillende doelgroepen (bewoners, bedrijven, bezoekers) te faciliteren. Parkeren is een schaars goed. Om dit goed te verdelen onder de doelgroepen is betalen voor parkeren noodzakelijk. Hiervoor is gekozen, zodat de beperkt beschikbare parkeerplaatsen zo eerlijk mogelijk verdeeld worden. Ook zorgt deze regel ervoor dat er niet nog meer autoverkeer naar het centrum komt. Zo blijft het centrum van Bergen op Zoom bereikbaar en leefbaar.

Meer info

Handhaving & bezwaar

Wat is een naheffingsaanslag?

Wanneer u niet, onjuist of niet voldoende parkeergeld betaald krijgt u een parkeerboete. Officieel heet een dergelijke parkeerboete een naheffingsaanslag. U ontvangt deze van het bedrijf Cannock Chase met het verzoek om uw boete te betalen.

Handhaving & Bezwaar

Aan wie moet ik de naheffingsaanslag betalen?

Voor het betalen van de naheffingsaanslag krijgt u een brief. Deze wordt aan de kentekenhouder gestuurd door Cannock Chase. In de brief staat vermeld hoe u kunt betalen. Betalen aan de servicebalie van Parkeerbeheer Bergen op Zoom is niet mogelijk.

Handhaving & Bezwaar

Wat kost een parkeerboete?

Een parkeerboete kost € 59,00 plus het door u verschuldigde uur- of dagkaarttarief (bedrag wordt per kalenderjaar vastgesteld door de gemeenteraad).

Handhaving & Bezwaar

Wat is een aanmaning?

Als u de naheffingsaanslag niet betaalt binnen de daarin gestelde termijn, ontvangt u een aanmaning. Een aanmaning is het verzoek om alsnog uw naheffingsaanslag te betalen.

Zijn er extra kosten verbonden aan een aanmaning?

Ja, het bedrag van uw parkeerboete wordt dan verhoogd met € 7,00 (wordt per kalenderjaar vastgesteld). Het totale bedrag van uw boete bedraagt dan € 66,00 plus het door u verschuldigde uur- of dagkaarttarief.

Wat is een dwangbevel of een invordering?

Wanneer u na het ontvangen van een aanmaning alsnog niet betaalt, dan wordt het invorderingstraject gestart. Een invordering is een dwangbevel om te betalen. Blijft dit ook achterwege dan kan het Invorderingsbureau de deurwaarder inschakelen om het bedrag te vorderen.

Zijn er extra kosten verbonden aan een dwangbevel / invordering?

Ja, het bedrag van uw parkeerboete wordt dan verhoogd met € 41,00 (wordt per kalenderjaar vastgesteld). Het totale bedrag van uw boete bedraagt dan € 106,00 plus het door u verschuldigde uur- of dagkaarttarief.

Wat is een Beschikking Wet Mulder?

Wanneer u parkeert, waar dat volgens de verkeersregels uit de Wegenverkeerswet niet is toegestaan, dan krijgt u een bekeuring. Deze bekeuring heet officieel een Beschikking Wet Mulder. De gehele administratieve afhandeling van deze bekeuringen is in handen het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Parkeerbeheer heeft hier geen rol in.

Handhaving & Bezwaar

Aan wie moet ik de Beschikking Wet Mulder betalen?

Voor de betaling van deze bekeuring ontvangt u van het CJIB bericht over de wijze. U betaald aan het CJIB.

Bij wie moet ik een bezwaar indienen?

Als u een naheffingsaanslag heeft ontvangen, dan kunt u bezwaar maken bij Parkeerbeheer. Als u een beschikking Wet Mulder heeft ontvangen, dan kunt u bezwaar maken bij het CJIB. Voor beide bekeuringen geldt dat dit duidelijk vermeld staat op uw bekeuring.

Handhaving & Bezwaar

Als ik in bezwaar ben gegaan hoef ik dan mijn naheffing niet te betalen?

Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat u uw parkeerboete niet hoeft te betalen. U bent verplicht om de parkeerboete te betalen! Mocht u een bezwaar indienen en in het gelijk gesteld worden, dan wordt het door u betaalde bedrag op uw rekeningnummer teruggestort.

Ik heb een wielklem op mijn auto. Wat moet ik doen?

Indien u een wielklem heeft, kunt u maandag t/m vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur contact opnemen met Parkeerbeheer, telefoon 0800 2500 250. U wordt dan geïnformeerd over de verschuldigde kosten en de procedure.
Buiten de openingstijden van de servicebalie, kunt u bellen met het telefoonnummer 0165-555551, Van Egeraat Berging en Transport CV dat genoteerd staat op de gele sticker die op de ruit van uw autodeur is geplaatst.
Adres: Belder 15, 4704 RK Roosendaal

Contact

Ik heb een wielklem op mijn auto. Wat kost het om deze te laten verwijderen?

Een wielklem laten verwijderen is afhankelijk van de dag en het tijdstip.

U moet het gehele openstaande bedrag aan naheffingsaanslagen, aanmaningskosten en dwangbevelkosten betalen. Daarbij komen de wielklemkosten en eventuele wegsleepkosten. 

Maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 18:30 uur kost verwijderen €137,25
Maandag t/m vrijdag na 18:30 uur, zaterdag, zondag en feestdagen kost € 224,25

Meer info

Toegankelijkheid centrum

Kan ik na afsluiting van het gedeelte van de binnenstad deze nog uitrijden?

Rond 12:00 uur wordt het winkelgebied afgesloten met paaltjes. Na die tijd is het niet meer mogelijk om uit te rijden. Moet u na 12:00 uur het winkelgebied nog uit in verband met uw werkzaamheden, dan is het mogelijk om een sleutel te huren bij Parkeerbeheer. De kosten bedragen € 100,00 borg en € 6,25 huur. Alleen met pin betalen.

Toegankelijkheid centrum

Wanneer heb ik recht op een palensleutel?

U kunt bij Parkeerbeheer een palensleutel huren voor binnen de tijd dat het winkelgebied is afgesloten als u daar werkzaamheden moet verrichten waarbij het voertuig noodzakelijk is.

Contact

Ik moet laden- en lossen in het winkelgebied. Hoe regel ik dat?

Voor 12:00 uur en na 17:30 uur (op vrijdag na 21:00 uur) heeft gemotoriseerd verkeer dagelijks toegang tot het winkelgebied. Tussen deze tijdstippen is het winkelgebied afgesloten voor laad- en losverkeer.

Toegankelijkheid centrum

Meer info

Ontheffingen

Wat voor soorten ontheffingen zijn er in Bergen op Zoom?

Parkeerbeheer geeft alleen RVV-ontheffingen uit voor de parkeerverbodszone. Alle overige RVV-ontheffingen worden uitgegeven door de gemeente Bergen op Zoom.

Ontheffingen

Wat is een RVV-ontheffing?

Een RVV-ontheffing is een (tijdelijke) uitzondering op algemeen geldende verboden en/of geboden. Met de RVV-ontheffing parkeerverbodszone mag u buiten de parkeervakken parkeren en in het voetgangersgebied. Let op: Voor het voetgangersgebied heeft u op bepaalde tijden een palensleutel nodig.

Speciaal voor trouw- en rouwplechtigheden rond de Grote Markt zijn maximaal vijf RVV-ontheffingen te krijgen. Bij trouwen worden deze uitgegeven door de gemeente Bergen op Zoom. Voor rouw plechtigheden worden deze uitgegeven door Parkeerbeheer.

Ontheffingen

Wat kost een RVV-verkeersontheffing voor de parkeerverbodszone?

De kosten van een ontheffing bedragen:
• Per dag: € 18,18;
• 10-dagen: € 144,13 (in een keer te betalen);
• 20-dagen: € 270,23 (in een keer te betalen);
• 30-dagen: € 360,29 (in een keer te betalen).

Ontheffingen

Waar is de RVV-verkeersontheffing geldig?

De RVV-ontheffing is geldig voor één of meer dagen en voor op de ontheffing aangegeven locatie.

Wanneer heb ik recht op een RVV-verkeersontheffing?

Parkeerbeheer verleent alleen een RVV-verkeersontheffing als de overtreding noodzakelijk is voor de uitvoering van uw diensten of werkzaamheden.

Hoe kan ik een RVV-ontheffing aanvragen?

De RVV-ontheffing kunt u aanvragen bij de servicebalie van Parkeerbeheer, of online in de e-service.

Contact

Meer info

Fietsparkeren

Zijn er bewaakte fietsenstallingen in Bergen op Zoom?

In het centrum van Bergen op Zoom zijn er een aantal locaties waar je de fiets kunt stallen:
 • Pastoor Joorenplein aan de Arnoldus Asselbergsstraat, bewaakt (camerabewaking) en gratis.
 • Fietsenstalling Het Vierkantje aan de St. Annastraat 12, bewaakt en gratis.
 • maandag van 12:30 tot 19:00 uur
  dinsdag t/m donderdag van 8:30 tot 19:00 uur
  vrijdag van 8:30 tot 22:00 uur
  zaterdag van 8:30 tot 18:00 uur
  koopzondagen van 11:15 tot 17:15 uur
 • NS Fietsenstalling bij het station, niet bewaakt en gratis.

Mag mijn fiets verwijderd worden?

In de binnenstad (het gebied binnen de singels) geldt een parkeerverbod voor fietsen buiten de daarvoor bedoelde fietsenrekken. Fietsen die buiten de rekken staan kunnen overlast en onveilige situaties veroorzaken. Hierop wordt gehandhaafd door de gemeente. In opdracht van de gemeente worden fout geplaatste fietsen verwijderd door Stichting Samen Werken.

Mijn fiets is weg. Wat moet ik doen?

Op de trottoirs bij de Huijbergsestraat (Jumbo/Media Markt) en bij de Steenbergestraat (Quistor/Hopmans) wordt regelmatig gecontroleerd.
Met de NS heeft de gemeente afspraken dat bij de fietsenstalling van het station éénmaal per kwartaal een actie gehouden wordt waarbij wees fietsen en fietswrakken worden verwijderd. De fietsen die worden verwijderd worden ten minste één maand van te voren voorzien van een label (gele sticker).

Stond uw fiets op de genoemde locatie en is deze weg? Dan kan het zijn dat deze is meegenomen door Stichting Samen Werken. U kunt hier terecht vanaf 14.30.uur voor het ophalen van de verwijderde fietsen, locatie: Parallelweg 68d in Bergen op Zoom. De kosten bedragen € 25,00 en legitimatie is verplicht. Alle verwijderde fietsen worden zes weken bewaard en daarna vernietigd.

Het kan ook zijn dat uw fiets gestolen is. In dat geval kan u aangifte doen bij de politie.

Meer info

Gehandicapten

Is mijn gehandicaptenparkeerkaart alleen in Nederland geldig?

Uw gehandicaptenparkeerkaart is een Europese kaart. Deze is in 31 Europese landen geldig. Per land kan het gebruik en de daaraan verbonden regels verschillen. Op de website van de ANWB leest u meer informatie over dit onderwerp. Bij de afgifte van uw gehandicaptenparkeerkaart wordt doorgaans een boekje afgegeven met daarin de 31 Europese landen en beknopte beschrijving van de algemene regelgeving. Heeft dit boekje niet? Bij Parkeerbeheer kunt u via de contactpagina kosteloos een boekje opvragen.

Hoe kan ik diefstal van mijn kaart uit de auto voorkomen?

De gehandicaptenparkeerkaart is een gewild object bij het dievengilde. Omdat met de kaart op veel plaatsen en in veel landen gratis geparkeerd kan worden, ligt de waarde in de illegale handel rond de € 1500,00. U kunt de kaartkluis aanschaffen om zo uw gehandicaptenparkeerkaart te beschermen. Kijk hier voor meer informatie.

Ik ben in het bezit van een gehandicaptenparkeerkaart. Moet ik betalen om te parkeren?

Wanneer u een geldige gehandicaptenparkeerkaart heeft, hoeft u in Bergen op Zoom niet te betalen om te parkeren op straat, mits u uw kaart duidelijk zichtbaar achter de voorruit plaatst. Voor het parkeren van uw voertuig in een parkeergarage betaalt u het reguliere tarief.

Wat is een gehandicaptenparkeerkaart?

Heeft u een loopbeperking van langdurige aard door een aantoonbare aandoening of gebrek, eventueel voor vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van de hulp van een bestuurder? Dan kunt u een Europese gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. Met de Europese gehandicaptenparkeerkaart mag u in Nederland en in de overige landen van de Europese Unie op de daartoe bestemde gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren. Let op: de regels voor het gebruik zijn soms per gemeente en per land anders. U leest meer over de regels op de website van de ANWB of de betreffende gemeente.

Meer informatie.

Wat heb ik nodig om een gehandicaptenparkeerkaart aan te vragen?

Team WMO Bergen op Zoom kan u in alle gevallen hierover adviseren. Meer informatie leest u op deze website.

Wanneer u gehandicaptenparkeerkaart voor een instelling wil aanvragen is het belangrijk dat u de volgende documenten heeft:
• Bewijs dat de instelling waarvoor u de gehandicaptenparkeerkaart aanvraagt onder artikel 8 van de Awbz valt
• Gegevens van de directeur van de instelling waarvoor u de kaart aanvraagt

Wanneer kan ik een gehandicaptenparkeerkaart krijgen?

U komt in aanmerking voor de gehandicaptenparkeerkaart als u aan de volgende voorwaarden voldoet:
• U bent bestuurder of passagier van een brommobiel of van een motorvoertuig met meer dan twee wielen
• U heeft een aantoonbare chronische loopbeperking of een loopbeperking van langdurige aard (ten minste 6 maanden), waardoor u niet in staat bent zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een stuk te voet af te leggen
• U heeft een rijbewijs (alleen voor bestuurderskaart)
• U bent voor het vervoer van deur tot deur continu afhankelijk van hulp van een bestuurder (alleen voor passagierskaart)
• U bent gekeurd door een door de gemeente aangewezen onafhankelijke keuringsarts.

Wat voor soorten gehandicaptenparkeerkaarten zijn er?

Er zijn gehandicaptenparkeerkaarten voor bestuurders, passagiers en instellingen.

Hoe kan ik een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen?

Wanneer u een gehandicaptenparkeerkaart wil aanvragen, dan kunt u contact opnemen met Team WMO van de gemeente Bergen op Zoom.
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 12:30 uur, of stuur een e-mail naar backofficewmo@bergenopzoom.nl .

Meer informatie

Contact 

Wat kost een gehandicaptenparkeerkaart?

Het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart gaat per 1 juli 2017 via Team WMO van de gemeente Bergen op Zoom.
Is er een positief advies, dus een kaart aan u toegewezen, dan zijn de kosten voor de gehandicaptenparkeerkaart € 62,31.

Meer info

Waar mag ik staan met een gehandicaptenparkeerkaart?

Indien u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart, mag u in Bergen op Zoom op alle gehandicaptenparkeerplaatsen (GPP) parkeren. Parkeren op deze plaatsen is gratis. Let u wel op dat er geen kentekenbord bij is geplaatst, deze is speciaal gereserveerd.
Wanneer alle GPP's zijn bezet, mag u uiteraard ook op een regulier parkeervak gratis parkeren.
Bij grote drukte, of in uitzonderlijke gevallen, mag u met gebruik van een tijdschijf voor maximaal 3 uur buiten de parkeervakken staan. Overig verkeer dient ongehinderd te kunnen passeren. Op de stoep parkeren is niet toegestaan.

Mijn gehandicaptenparkeerkaart verloopt. Hoe kan ik deze vernieuwen?

Wanneer u al in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart die door Parkeerbeheer Bergen op Zoom is afgegeven en deze kaart verloopt, dan kunt u een nieuwe aanvraag doen bij Parkeerbeheer. Parkeerbeheer Bergen op Zoom bekijkt of het noodzakelijk is om een nieuwe medische keuring uit te voeren. Wij ontvangen graag de volgende documenten:
• Aanvraagformulier Gehandicaptenparkeerkaart (volledig ingevuld)
• Twee recente identieke pasfoto’s
• Een kopie van uw rijbewijs (als u een bestuurderskaart aanvraagt)

Let op! Vanaf 1 juli 2017 kunt u uw aanvraag indienen bij Team WMO van de gemeente Bergen op Zoom

Meer info 

Mijn gehandicaptenparkeerkaart is vermist of gestolen. Wat nu?

Indien uw gehandicaptenparkeerkaart is vermist of gestolen is, is het belangrijk dat u aangifte doet. Dit kan op de website www.verlorenofgevonden.nl. Na het invullen van de aangifte krijgt u een samenvatting. Deze kunt u afdrukken en een afspraak maken met Parkeerbeheer Bergen op Zoom, 0164 660 900. De kosten bedragen € 62,31.

Kan ik ook mijn gehandicaptenparkeerkaart digitaal aanvragen?

Nee, u kunt digitaal geen gehandicaptenparkeerkaart aanvragen. U dient telefonisch contact opnemen met Team WMO van de gemeente Bergen op Zoom, 0164 - 277 760


Meer info

Hoe lang is de gehandicaptenparkeerkaart geldig?

De gehandicaptenparkeerkaart kan tot maximaal 5 jaar worden afgegeven. Het kan gebeuren dat de keuringsarts, gezien de aard van de handicap of beperkingen, een kortere periode adviseert.

Bij een gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurder wordt de geldigheidsduur van het rijbewijs aangehouden, tot een maximum van 5 jaar.

Meer info

Laadpalen

Waar kan ik mijn elektrische auto opladen?

Op verschillende locaties op straat in Bergen op Zoom zijn speciale parkeervakken voor het opladen van elektrische voertuigen. In de parkeergarages is het opladen van uw elektrische auto nog niet mogelijk.

Locaties laadpalen

Moet ik voor het opladen betalen?

Eigenaren / bestuurders van een elektrische auto of plug-in hybride auto kunnen het voertuig op speciaal daarvoor gereserveerde parkeerplaatsen parkeren. De auto kan bij de laadpaal worden opgeladen. U betaalt op gebruikelijke wijze voor de elektriciteit die u afneemt. Voor het parkeren geldt dat ook op deze plaatsen betaald parkeren van toepassing is.

Meer info

Parkeergarages

Waar zijn de parkeergarages te vinden?

In Bergen op Zoom zijn er twee parkeergarages, De Parade (Wassenaarstraat 66) en Achter de Grote Markt (Koepelstraat 50). Hier kunt u uw auto parkeren en achteraf betalen. Deze parkeergelegenheden zijn 24 uur per dan en 7 dagen per week geopend. Betalen op deze locaties is alleen mogelijk bij het betaalautomaat met contanten, pinnen of creditcard.
Wilt u niet in de rij staan? Betaal dan met pinpas of creditcard bij de uitrit.

Parkeergarages

Wat kost het om te parkeren in een parkeergarage?

Parkeren in de parkeergarages heeft als voordeel dat je achteraf kan betalen.

Het starttarief is € 0,30;
Het uurtarief is € 1,50;
Het maximumtarief is € 10,00 per kalenderdag.

Betalen gaat per 4 minuten.

Parkeergarages

Wat zijn de openingstijden van de parkeergarages?

De parkeergarages zijn 24 uur per dag en 7 dagen per week geopend.

Ik ben mijn kaartje verloren. Wat nu?

Wanneer u uw inrijkaart van de parkeergarage bent verloren, dan kunt u bij een van de betaalautomaten in de parkeergarage op de help-knop drukken.
Een medewerker staat u zo spoedig mogelijk te woord.

Wat kost een uitrijkaart en wie kan hem aanschaffen?

Het is mogelijk voor ondernemers binnen het betaald parkeren gebied om tegen een gereduceerd tarief uitrijkaarten voor parkeergarages De Parade en Achter de Grote Markt te bestellen. Het tarief bedraagt € 2,50 per uitrijkaart inclusief 21% BTW.
De uitrijkaart geeft een maximale korting van € 10,00. U kunt hiermee vrij uitrijden binnen 24 uur nadat u de parkeergarage bent ingereden. Staat u langer in de parkeergarage, dan moet u bijbetalen tegen het reguliere tarief.

Wat is een uitrijkaart?

Een uitrijkaart is een kortingskaart voor één kalenderdag die u vooraf van een onderneming heeft ontvangen. U kunt hiermee vrij uitrijden op dezelfde kalenderdag dat u de parkeergarage bent ingereden.

Waar kan ik uitrijkaarten kopen?

Uitrijkaarten zijn op bestelling leverbaar.
Ondernemers bestellen de uitrijkaarten via e-mail info@parkerenbergenopzoom.nl. Vermeld bij uw bestelling de naam van het bedrijf, contactpersoon, adresgegevens, het aantal uitrijkaarten en voor welke garage u de uitrijkaarten wil ontvangen. Parkeerbeheer zorgt ervoor dat deze uitrijkaarten worden gemaakt. Zodra deze gereed zijn krijgt u bericht om de uitrijkaarten op te halen bij de servicebalie.

Contact

Wat kost een nachtabonnement voor de parkeergarage?

Een nachtabonnement kan door bewoners van sector 1
(centrum) of sector 2 worden aangevraagd via de servicebalie. Het nachtabonnement kost € 120,00 per jaar. Het abonnementsjaar loopt van 1 mei t/m 30 april.

Parkeergarages
Contact

Wat is de doorrijhoogte van de parkeergarages?

De doorrijhoogte van de parkeergarage Parade en Achter de Grote Markt is 2.05 meter.

Moet ik betalen om te parkeren in een parkeergarage tijdens koopzondag?

Op koopzondagen is parkeren in de parkeergarages gratis tussen 11.00 en 18.00 uur. Van 12.00 tot 17.00 uur zijn de deelnemende winkels open en er is vaak wat extra's te beleven op een koopzondag in Bergen op Zoom.
Wilt u na de koopzondag nog langer in de stad verblijven dan betaalt u voor 11.00 uur en na 18.00 uur het reguliere tarief.

Mijn auto is beschadigd in een parkeergarage in Bergen op Zoom. Kan ik de schade verhalen bij Parkeerbeheer?

Parkeren in één van de parkeergarages is geheel op eigen risico.

Mijn nachtabonnementpas is defect of kwijt. Wat moet ik doen?

Bij verlies, schade of diefstal van uw nachtabonnementpas dient u contact op te nemen met Parkeerbeheer.

Contact

Ik wil mijn nachtabonnement opzeggen. Wat moet ik doen?

Uw nachtabonnement dient schriftelijk opgezegd te worden. Dit kan per e-mail naar het e-mailadres info@parkerenbergenopzoom.nl of per post naar Parkeerbeheer. Uw opzegging wordt in behandeling genomen. U ontvangt een schriftelijke bevestiging van uw opzegging.

Contact

Ik heb een klacht over een parkeergarage. Wat moet ik doen?

Op deze website is een contactformulier aanwezig. Deze kunt u online invullen en versturen door op de verzendknop te klikken. Het is ook mogelijk om uw klacht te mailen naar info@parkerenbergenopzoom.nl, of een brief te schrijven naar Parkeerbeheer.

Contact

De slagboom of parkeerautomaat in de parkeergarage werkt niet. Wat moet ik doen?

Op de automaten is een informatieknop aanwezig, te herkennen aan de ‘i’. Wanneer u op de informatieknop drukt komt u in contact met de beheerder van de garages. Deze helpt u verder.

Meer info

Vergunningen & abonnementen

Wat kost het om het kenteken op mijn vergunning te wijzigen?

Uw kenteken kunt u zelf kosteloos wijzigen in de E-service.
Log in en klik op "huidige parkeervergunningen". U krijgt een overzicht van uw parkeervergunning(-en).
Klik op de vergunning die u wilt wijzigen en kies de optie "kenteken wijzigen".

e-service

Wat kost een parkeervergunning?

De kosten voor een parkeervergunning zijn afhankelijk van de soort parkeervergunning. U betaalt per kwartaal of per jaar. De parkeervergunningen kennen een vaste einddatum.

Tarieven

Infopagina parkeervergunningen

Kan ik zomaar een parkeervergunning aanvragen?

Nee. Niet iedereen kan zomaar een parkeervergunning aanvragen. U moet aan een aantal voorwaarden voldoen.

Vergunningen & Abonnementen

Wat is een parkeervergunning en waar is deze geldig?

Met een parkeervergunning kunt u in het betaald parkeergebied in de sector waar uw vergunning geldig is in de parkeervakken parkeren. Met uitzondering van de parkeervakken die bedoeld zijn voor kort parkeren (deze parkeervakken zijn met blauwe borden duidelijk aangegeven).

Zone- en sectorenoverzicht

Ik wil een extra kenteken toevoegen aan mijn parkeervergunning. Hoe regel ik dat?

Vergunningen: 

U kunt een extra kenteken toevoegen op uw vergunning door in te loggen via E-service. Klik op "huidige parkeervergunningen" en kies de vergunning die u wilt wijzigen. Klik op "wijzigen kenteken" en typ het kenteken in wat u wilt toevoegen. Let op: U heeft een aparte brief met inlogcodes ontvangen bij de vergunning. U moet online via mijn.gemeenteportaal.nl of via de Desyde ParkApp uw kenteken nog wel activeren. Op deze manier kunt u ook wisselen tussen de geregistreerde kentekens.

Abonnementen:

Bij uw abonnement heeft u een brief met inlogcodes ontvangen. Hierin staat hoe u een kenteken kunt activeren en opslaan.

Per vergunning/abonnement kan één auto parkeren. 

Ik heb een nieuwe auto. Hoe moet ik het kenteken overzetten?

Als u een nieuwe auto heeft, dan kunt u uw kenteken wijzigen op uw parkeervergunning door in te loggen via E-service, klik op "huidige parkeervergunningen". Klik op de vergunning die u wilt wijzigen en klik op "kenteken wijzigen". Ook als u een auto van de zaak heeft. U dient dan uw nieuwe leaseverklaring te uploaden. Dit kan alleen als u nog wel aan de voorwaarden voor de vergunning voldoet.

Let op: U heeft bij uw parkeervergunning een aparte brief met inlogcodes ontvangen. U moet online via mijn.gemeenteportaal.nl of via de Desyde ParkApp uw nieuwe kenteken nog wel activeren. Op deze manier kunt u ook wisselen tussen de geregistreerde kentekens.

Bewonersvergunning
Ondernemersvergunning & abonnementen
Dienstverlenersvergunning

Ik heb tijdelijk vervangend vervoer. Hoe geef ik door dat ik tijdelijk een ander kenteken heb?

Bewoners, Ondernemers en Dienstverleners:

U heeft een parkeervergunning en uw auto staat voor onderhoud of reparatie bij de garage. De garage stuurt een e-mail naar Parkeerbeheer Bergen op Zoom met daarin de volgende gegevens:

- kenteken van uw auto en van de leenauto;

- het aantal dagen dat u gebruik maakt van de leenauto. 

 Alleen na ontvangst van het bericht van de garage kunnen wij het kenteken van de leenauto aanmelden

Abonnementhouders Zone C of D:

U kunt in de ParkApp of op https://mijn.gemeenteportaal.nl het kenteken van de leenauto aanmelden. Let op dat u uw eigen kenteken weer aanmeldt zodra u deze weer terug heeft.

Ik wil mijn parkeervergunning opzeggen. Wat moet ik doen?

Wanneer u uw vergunning niet meer nodig heeft, dient u zelf uw parkeervergunning te beëindigen via de E-service. Let op: de vergunning wordt per direct stop gezet. Kies zorgvuldig de dag waarop de vergunning niet meer nodig is.

Door een besluit van de gemeente Bergen op Zoom is per 1 januari 2017 de restitutieregeling vervallen. Beëindigd u de parkeervergunning, dan ontvangt u geen geld terug over de niet ingetreden kalendermaanden.

Ik ga verhuizen. Wat moet ik regelen met betrekking tot mijn parkeervergunning?

Wanneer u gaat verhuizen is het belangrijk dat u zich eerst op uw nieuwe adres inschrijft bij de gemeente.

Verhuizen buiten het vergunningengebied
Nadat u uw adreswijziging heeft doorgegeven aan de gemeente, neemt u contact op met Parkeerbeheer. Zij beëindigen uw parkeervergunning op het oude adres voor u. U ontvangt geen geld terug over de nog niet ingetreden kalendermaanden.

Verhuizen binnen het vergunningengebied
Dan vraagt u via e-service uw nieuwe parkeervergunning aan op uw nieuwe adres. Ook als u binnen uw sector bent verhuisd. De parkeervergunning wordt namelijk gekoppeld aan uw adres.

Hoe kan ik mijn parkeervergunning verlengen?

U ontvangt per e-mail een bericht wanneer uw vergunning verlengbaar is. Het bericht is afkomstig van no-reply@eloketten.nl . Door in te loggen via e-service ziet u bij "voorlopige verlengingen" de betreffende vergunning(en) staan. Hier kunt u uw vergunning(en) verlengen.

Heeft u geen bericht ontvangen? Neem dan tijdig (vóór het verlopen van uw vergunning!) contact op met Parkeerbeheer.

Let op: Heeft u een verhuisvergunning? Deze is éénmalig aan te vragen en maximaal drie (3) maanden geldig vanaf elke gewenste ingangsdatum. De verhuisvergunning vervalt automatisch. U ontvangt geen herinnering om een nieuwe bewonersvergunning aan te vragen. Houdt dus rekening met de einddatum en vraag zelf tijdig een bewonersvergunning aan.

Kan mijn bezoek in het vergunningengebied parkeren?

Speciaal voor uw bezoek kunt u online een digitale bezoekersvergunning aanvragen, of een parkeerpas aanschaffen (€ 10,00) bij de servicebalie van Parkeerbeheer. Voorwaarde is dat u als bewoner staat ingeschreven op een adres binnen het gereguleerde gebied. Bezoek kan parkeren in sector 2, 3, 4 of 5. In sector 1 kan niet worden geparkeerd tegen het bezoekerstarief.
Per adres / huishouden kan maximaal één digitale bezoekersvergunning en één Parkeerpas worden aangevraagd.

Bezoekers

Meer info

Betaald parkeren

Welke regels gelden voor betaald parkeren op straat?

Als u een voertuig binnen het betaald parkeergebied parkeert, dan moet u parkeerbelasting betalen. Dit kunt u doen bij de parkeerautomaat door het invoeren van uw volledige en juiste kenteken en te betalen. 

Meer informatie over kentekenparkeren

Waarom moet ik mijn kenteken in voeren?

In Bergen op Zoom is op straat kenteken parkeren actief en vindt de handhaving ook op kenteken plaats. Betaald parkeren is een belasting en belasting is niet overdraagbaar. Kenteken parkeren maakt dit ook niet mogelijk. Een voordeel is dat u geen kaartje meer achter de voorruit hoeft te leggen.

Is mijn privacy gewaarborgd bij kenteken parkeren?

Ja. Uw kenteken is een unieke code. Deze code wordt alleen gebruikt om te controleren of u betaald heeft. Deze codes worden verder niet bewaard.

Welke parkeergebieden heeft Bergen op Zoom?

Op onze website staat een interactieve plattegrond met alle gebieden voor betaald parkeren. Op de plattegrond zijn alle parkeerautomaten aangegeven. Als u op de automaat klikt, dan krijgt u alle informatie over de tarieven, belcodes, etc. te zien.

Plattegrond & Tarieven

Wat kost parkeren op straat in Bergen op Zoom?

Op onze website staat een interactieve plattegrond met alle gebieden voor betaald parkeren. Op de plattegrond zijn alle parkeerautomaten aangegeven. Als u op de automaat klikt, dan krijgt u alle informatie over de tarieven, belcodes, etc. te zien.

Plattegrond

Wat kost een dagkaart?

Het tarief voor een dagkaart is afhankelijk in welke zone u parkeert. Kijk op de interactieve plattegrond voor het tarief in de zone waar u wil parkeren.

Plattegrond &Tarieven

Wat is een dagkaart?

Een dagkaart is een parkeerkaart voor een gehele dag. Deze is geldig op de dag van aankoop; op de locatie waar u de dagkaart heeft gekocht.

Waar kan ik een dagkaart kopen?

Uw dagkaart koopt u bij de parkeerautomaten buiten het centrum. In het centrum kunt u maximaal 2 uur parkeren. Alleen op het Mineurplein, Sint-Catharinaplein en de Korenmarkt kunt u een dagkaart kopen.

Plattegrond & Tarieven

Wat is belparkeren?

Met belparkeren kunt u op eenvoudige wijze met uw mobiele telefoon betalen om in Bergen op Zoom te parkeren. Belparkeren werkt snel, makkelijk en veilig.

Betaald parkeren 

Wat gebeurt er als ik geen parkeergeld betaal?

Als u geen parkeergeld betaalt, riskeert u een parkeerboete.

Handhaving & Bezwaar

Moet ik betalen om te parkeren op straat tijdens koopzondagen?

Op alle zondagen, dus ook de koopzondagen, is het gratis parkeren op straat. In de parkeergarages geldt betaald parkeren op zondag. Op koopzondag is het hier ook gratis. 

Feestdagen & koopzondagen

Ik wil een kapotte parkeerautomaat melden. Wat moet ik doen?

Als u een kapotte parkeerautomaat treft, kunt u het storingsnummer bellen 0800 - 2500 250. Als een parkeerautomaat defect is, moet u bij de dichtstbij zijnde automaat uw parkeergeld betalen. 

Hoe betaal ik parkeergeld?

Bij de parkeerautomaten kunt u met uw pinpas of creditcard betalen. U hoeft volgens het Dip&Go principe geen pincode in te voeren. Bij parkeerautomaten op consumenten locaties (o.a. Mineurplein, Korenmarkt, Plein 13, de Kaai) kunt u met muntgeld betalen. U kunt uw parkeergeld ook betalen via een van de mobiele providers voor belparkeren.

Betaald parkeren

Ik ben op de motor. Waar mag ik deze parkeren?

Wanneer u met de motor komt, kunt u deze gratis op de stoep parkeren.
Dit is toegestaan volgens de parkeerverordening. Let u er wel op dat de
motorfiets niet hinderlijk staat. Voetgangers, mensen met rolstoel of
kinderwagen en de hulpdiensten dienen ongehinderd doorgang te
krijgen. Wanneer u de motor in een parkeervak zet, kunt u bij de
parkeerautomaat betalen voor het parkeren. Het kenteken dient u hierbij in te
voeren.

Moet ik ook voor mijn caravan betalen?

Volgens artikel 9 van de parkeerverordening is het niet toegestaan om een voorwerp, niet zijnde een motorvoertuig, te plaatsen of laten staan op een parkeerapparatuurplaats of belanghebbende plaats. In de Algemene Parkeer Verordening is voor caravans en aanhangers een uitzondering gemaakt en mag een dergelijk voorwerp (zoals een caravan) maximaal drie aaneengesloten dagen in een parkeervak worden weggezet. U hoeft geen parkeergeld te betalen voor de caravan of aanhanger.

Parkeerbeleid 

Meer info