Dienstverleners


Dienstverleners die niet in het vergunningengebied zijn gevestigd, maar hier wel hun beroep uitoefenen kunnen een dienstverleningsvergunning aanvragen via de E-service. Deze vergunning is geldig in alle vergunningensectoren. Om in aanmerking te komen moet uw onderneming/organisatie bij de Kamer van Koophandel (Kvk) ingeschreven staan. Per dienstverleningsvergunning is het mogelijk meerdere kentekens te registreren. Let op! Er kan maar één kenteken op hetzelfde moment gebruik maken van de vergunning. In de overige voorwaarden wordt onderscheid gemaakt tussen vier soorten dienstverleners.

Zone- en sectorenoverzicht & Tarieven

Medische dienstverlening

Medische dienstverleners kunnen een vergunning aanvragen voor iedere medewerker die Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) geregistreerd is. U moet bij de vergunningaanvraag een kopie van het BIG inschrijvingsbewijs uploaden.

Overheids dienstverlening

Werknemers van een overheidsinstelling kunnen een dienstverleningsvergunning aanvragen. U moet bij uw aanvraag een werkgeversverklaring volgens het voorbeeld van Parkeerbeheer uploaden.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dienstverlening

Een ANBI kan voor één medewerker een dienstverleningsvergunning aanvragen als uw instelling ingeschreven staat in het ANBI register. U moet bij de vergunningaanvraag een kopie van het uitreksel ANBI register uploaden dat niet ouder is dan zes maanden.

Algemene dienstverlening

Ondernemers die buiten het vergunningengebied zijn gevestigd, maar binnen het vergunningengebied hun werk moeten uitoefenen, kunnen een dienstverleningsvergunning aanvragen voor de periode van een dag, week, maand of jaar. U moet bij de vergunningaanvraag een bewijs van de uit te voeren werkzaamheden of diensten uploaden. Dit kan zijn een kopie van de KvK inschrijving waaruit uw diensten blijken, een opdrachtverlening, geaccordeerde offerte of een factuur.

Flexibele dienstverlening

Bent u een dienstverlener en werken uw medewerkers in wisselende diensten? Of heeft u veel verschillende voertuigen en wilt u makkelijk en snel de kentekens wisselen? Dan vraagt u de Dienstverlenersvergunning Flexibel aan. In de ParkApp kunt u heel eenvoudig kentekens aan- en afmelden op het moment dat het u uitkomt. Met het aantal Dienstverlenersvergunningen Flexibel dat u heeft, kunt u dat aantal kentekens tegelijkertijd activeren in de ParkApp.