Dienstverleners

Dienstverleners die niet in het vergunningengebied zijn gevestigd, maar hier wel hun beroep uitoefenen, kunnen een dienstverlenersvergunning aanvragen via het e-loket. Je logt in met eHerkenning.
Een Dienstverlenersvergunning is geldig in alle sectoren. Er kunnen maximaal 4 kentekens op de vergunning. Let op! Er kan één kenteken per keer gebruik maken van de vergunning. Je kunt auto’s dan afwisselend parkeren en regel je in mijn.2park.nl.
In de overige voorwaarden wordt onderscheid gemaakt tussen vier soorten dienstverleners.


Zone- en sectorenoverzicht

Medische dienstverlening

Medische dienstverleners kunnen een vergunning aanvragen voor iedere medewerker die Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) geregistreerd is. Je moet bij de vergunningaanvraag een kopie van het BIG inschrijvingsbewijs uploaden.

Overheids dienstverlening

Bij de aanvraag moet worden aangetoond dat het een overheidsinstelling betreft. Dat kan bijvoorbeeld met een recent uittreksel KvK.

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) dienstverlening

Een ANBI kan voor één medewerker een dienstverleningsvergunning aanvragen als de instelling ingeschreven staat in het ANBI register. Je moet bij de vergunningaanvraag een bewijs van inschrijving in het ANBI-register uploaden (niet ouder dan 6 maanden).

Algemene dienstverlening

Ben je een ondernemer gevestigd buiten betaald parkeren gebied, en heb je werkzaamheden binnen het betaald parkeer gebied? Dan kun je een dienstverleningsvergunning aanvragen voor de periode van een dag, week, maand, kwartaal of jaar. Bij de vergunningaanvraag voeg je een bewijs van de uit te voeren werkzaamheden of diensten. Dit kan zijn een kopie van de KvK inschrijving waaruit je diensten blijken, een opdrachtverlening, geaccordeerde offerte of een factuur.

Flexibele dienstverlening

Ben je een dienstverlener en werken je medewerkers in wisselende diensten? Of heb je veel verschillende voertuigen en wil je makkelijk en snel de kentekens wisselen? Dan vraag je de Dienstverlenersvergunning Flexibel aan. In mijn.2park.nl kun je heel eenvoudig kentekens aan- en afmelden op het moment dat het jou uitkomt. Met het aantal Dienstverlenersvergunningen Flexibel dat je hebt, kun je dat aantal kentekens tegelijkertijd activeren.

Scroll naar boven